Appel

Au Musée de l'Air nous tentons de maintenir vivante l'image de notre Force Aérienne. Dans ce contexte nous aimerions installer une vitrine avec les (anciens) badges et insignes des unités Force Aérienne ainsi que de ceux des deux guerres mondiales. N'hésitez pas de nous les faire parvenir si vous en retrouve dans vos « archives ».

Merci pour votre support de nous aider à conserver notre historique en vie.

Oproep

Wij trachten, in het Luchtvaartmuseum, het imago van onze Luchtmacht levend te houden. In deze zin zouden wij graag een uitstalkast installeren met de (oude) kentekens en badges van de Luchtmachteenheden zowel als met deze van de twee wereldoorlogen. Moest U deze in uw bezit hebben, aarzel niet ze ons te laten geworden...

Met dank voor uw bijdrage om ons te steunen onze geschiedenis niet in de vergeethoek te doen verdwijnen...


Aanwinsten - Acquisitions

Agusta : installé sur la mezzanine - opgesteld op de tussenverdieping
Flyer : remise en état, suspendu dans le hall - hersteld, hangt op in de hall
Seaking : verwacht einde 2006 - attendu fin 2006
F-1 : attendu mi-2006 - verwacht midden 2006
Viggen : in een nabije toekomst - dans un avenir rapproché
Lysander : prévu pour 2007 - voorzien voor 2007